"formal avenue" — Słownik kolokacji angielskich

formal avenue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna możliwość
  1. formal przymiotnik + avenue rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A network of tree lined paths provide formal avenues for highlighting the fountains and architecture of the Exhibition building.

    Podobne kolokacje: