"formal authorization" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne upoważnienie
  1. formal przymiotnik + authorization rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They are often required to have formal authorization from the State to work in the Courts - and then are called certified court interpreters.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo