"formal annexation" — Słownik kolokacji angielskich

formal annexation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna aneksja
  1. formal przymiotnik + annexation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He remembered vaguely that he had occasionally read of some formal annexation when a new island was discovered.

    Podobne kolokacje: