"formal analysis" — Słownik kolokacji angielskich

formal analysis kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna analiza
  1. formal przymiotnik + analysis rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In other areas, such as formal analysis, it is more convenient to work directly with the power series themselves.

powered by  eTutor logo