"formal adoption" — Słownik kolokacji angielskich

formal adoption kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna adopcja
  1. formal przymiotnik + adoption rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This project was carried out within slightly more than one year, between January 1886 and the date of formal adoption: April 1887.

    Podobne kolokacje: