"forest habitat" — Słownik kolokacji angielskich

forest habitat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siedlisko leśne
  1. forest rzeczownik + habitat rzeczownik
    Silna kolokacja

    It is threatened by the destruction of its forest habitat.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo