"wetland habitat" — Słownik kolokacji angielskich

wetland habitat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podmokłe siedlisko
  1. wetland rzeczownik + habitat rzeczownik
    Silna kolokacja

    It is found in wetland habitats all over the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo