"foreign port" — Słownik kolokacji angielskich

foreign port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): port obcy
  1. foreign przymiotnik + port rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Those foreign ports he visited where women were always available.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo