"forbid the use" — Słownik kolokacji angielskich

forbid the use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakaż wykorzystania
  1. forbid czasownik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Those who appreciate such things should not be forbidden the use of them.

    Podobne kolokacje: