"for meaning" — Słownik kolokacji angielskich

for meaning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla znaczenia
  1. for przyimek + meaning rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    True, the words are there and available for use, but not their meaning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo