"for a lad" — Słownik kolokacji angielskich

for a lad kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla chłopaka
  1. for przyimek + lad rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I took you for a bright lad, a boy with wit.

    Podobne kolokacje: