"food money" — Słownik kolokacji angielskich

food money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze spożywcze
  1. food rzeczownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "We had to take it out of the food money," Joe said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo