"focus on news" — Słownik kolokacji angielskich

focus on news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk na wiadomości
  1. focus czasownik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Entries focus on good news about people, places and deeds.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo