"flight season refers" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku lotu odnosi się
  1. season rzeczownik + refer czasownik
    Zwykła kolokacja

    The flight season refers to the British Isles.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo