"flicker open" — Słownik kolokacji angielskich

flicker open kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): migotanie otwarty
  1. flicker czasownik + open przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Her eyes flickered open and the answer came to him.

    Podobne kolokacje: