PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"flicker away" — Słownik kolokacji angielskich

flicker away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): migotanie daleko
  1. flicker czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    His blue eyes bored into theirs, between flickering away to watch the mouth of the alley.

    Podobne kolokacje: