"fleeting image" — Słownik kolokacji angielskich

fleeting image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowy obraz
  1. fleeting przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Now there's at least a fleeting image of him in life.

    Podobne kolokacje: