"fizzle away" — Słownik kolokacji angielskich

fizzle away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasycz daleko
  1. fizzle czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    "It all fizzled away after the Falklands," says Rodgers.

    Podobne kolokacje: