"finish the competition" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończ konkurencję
  1. finish czasownik + competition rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She finished the competition with an 800 m run of 2:12.06, another personal best.

powered by  eTutor logo