Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"finish one's task" — Słownik kolokacji angielskich

finish one's task kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś zadanie
  1. finish czasownik + task rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They finished their day's task and returned to the office.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo