BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"finish one's schooling" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś nauka
  1. finish czasownik + schooling rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    More frequent small tours followed as the members finished their schooling.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo