"find in words" — Słownik kolokacji angielskich

find in words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź słownie
  1. find czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Primary stress is found in words or compounds of three, six and five syllables.

    Podobne kolokacje: