"financial resource" — Słownik kolokacji angielskich

financial resource kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasób finansowy
  1. financial przymiotnik + resource rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Where the financial resources will come from is less certain.

powered by  eTutor logo