"film awangardowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "film awangardowy" po polsku

"film awangardowy" — Słownik kolokacji angielskich

avant-garde film kolokacja
  1. avant-garde przymiotnik + film rzeczownik = film awangardowy
    Zwykła kolokacja

    Here, he was introduced to avant-garde film by his brother.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo