"fields team" — Słownik kolokacji angielskich

fields team kolokacja
Popularniejsza odmiana: field team
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pola zespół
  1. field rzeczownik + team rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She is a member of the school track and field team.

    Podobne kolokacje: