"field official" — Słownik kolokacji angielskich

field official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik pola
  1. field rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Neither national nor international track and field officials have announced that she failed a drug test.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo