"fetch drinks" — Słownik kolokacji angielskich

fetch drinks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywieź napoje
  1. fetch czasownik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She was gone from the room for some minutes, more minutes than were needful to fetch drinks and glasses.

    Podobne kolokacje: