"fertilizer use" — Słownik kolokacji angielskich

fertilizer use kolokacja
Popularniejsza odmiana: use of fertilizers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie nawozu
  1. fertilizer rzeczownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He formulated 13 sound rules for the use of fertilizers.

    Podobne kolokacje: