"use of fertilizers" — Słownik kolokacji angielskich

use of fertilizers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie nawozów
  1. fertilizer rzeczownik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He formulated 13 sound rules for the use of fertilizers.

    Podobne kolokacje: