"fellow League" — Słownik kolokacji angielskich

fellow League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): współ- Liga
  1. fellow przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By the end of the week, he signed for fellow League Two side Chesterfield initially on loan.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo