"favor sending" — Słownik kolokacji angielskich

favor sending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłanie przysługi
  1. favor czasownik + send czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He even favors sending a copy of the rules to new tenants as well as new owners.

    Podobne kolokacje: