"favor intervention" — Słownik kolokacji angielskich

favor intervention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przysługa interwencja
  1. favor czasownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So there is another, unspoken, reason why the Europeanists favor intervention: a Democratic president.

    Podobne kolokacje: