"fascinating picture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasjonujący obraz
  1. fascinating przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The record tapes in the reader gave only a series of pictures, fascinating in themselves, but of no value now.

powered by  eTutor logo