"far thing" — Słownik kolokacji angielskich

far thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleko rzecz
  1. far przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Though at the time it was probably the furthest thing from her mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo