"fantasy image" — Słownik kolokacji angielskich

fantasy image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz fantazji
  1. fantasy rzeczownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Workaday as its materials are, this fantasy image is evocative of a peak in, say, a Chinese landscape.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo