"fair picture" — Słownik kolokacji angielskich

fair picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczciwy obraz
  1. fair przymiotnik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I think that was a very fair picture you presented.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo