"faint image" — Słownik kolokacji angielskich

faint image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słaby obraz
  1. faint przymiotnik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Sometimes the faint image of an angel is drawn inside the aureola.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo