"fact prisoner" — Słownik kolokacji angielskich

fact prisoner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień faktu
  1. fact rzeczownik + prisoner rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Still, there was no question in our minds that we were in fact prisoners, however courteous everyone was in pretending otherwise."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo