"eye melts" — Słownik kolokacji angielskich

eye melts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odwilże oczne
  1. eye rzeczownik + melt czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her eyes melted softly into light and life.

    Podobne kolokacje: