"eye jerks" — Słownik kolokacji angielskich

eye jerks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szarpnięcia oczne
  1. eye rzeczownik + jerk czasownik
    Luźna kolokacja

    His eyes jerked briefly toward the big clock on the office wall.

    Podobne kolokacje: