"extraordinary picture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykły obraz
  1. extraordinary przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I didn't know it at the time, but it was an extraordinary picture.

powered by  eTutor logo