"extra minute" — Słownik kolokacji angielskich

extra minute kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodatkowa minuta
  1. extra przymiotnik + minute rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It's not as if they'll often be called on to take the extra two minutes to answer something.

    Podobne kolokacje: