"exposure level" — Słownik kolokacji angielskich

exposure level kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poziom narażenia
  1. exposure rzeczownik + level rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Research studies are looking into possible genetic, exposure level, and other risk factors.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo