ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"explicitly encourage" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźnie zachęcaj
  1. encourage czasownik + explicitly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Some fields of study explicitly encourage applicants to judge their chances realistically.

powered by  eTutor logo