"expected response" — Słownik kolokacji angielskich

expected response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oczekiwana odpowiedź
  1. expected przymiotnik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The expected response was eye contact, a nod, the edge of a smile.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo