"exotic port" — Słownik kolokacji angielskich

exotic port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oryginał port
  1. exotic przymiotnik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In his spare time he wrote articles for the line's in-house magazine about life aboard ship and visits to exotic ports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo