"excuse for a moment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usprawiedliwienie na moment
  1. excuse czasownik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "If you'll excuse me for a moment, I've got to attend to something."

    Podobne kolokacje: