"evening stroller" — Słownik kolokacji angielskich

evening stroller kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wózek spacerowy wieczorowy
  1. evening rzeczownik + stroller rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The streets were crowded with evening strollers.

    Podobne kolokacje: