"evening excursion" — Słownik kolokacji angielskich

evening excursion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wieczorna wycieczka
  1. evening rzeczownik + excursion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Here there is the option of an evening excursion to Verona.

    Podobne kolokacje: