"evaluate one's response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oceniać czyjś odpowiedź
  1. evaluate czasownik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    These tests evaluate your response to treatment.

powered by  eTutor logo